VỀ HCMICTI

 

Tập thể Trung tâm Công nghệ thông và Truyền thông TP.HCM

Ngày 24/11/2009, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với:

  • Tên đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên giao dịch quốc tế: HoChiMinh Information and Communication Technology Institute.
  • Tên viết tắt: HCMICTI.

Năm 2014, chỉ sau 05 năm hoạt động Trung tâm đã nhanh chóng khẳng định vị trí của mình tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước, đã triển khai được hệ thống dịch vụ rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đội ngũ nhân sự cũng tăng lên đáng kể từ 8 người lên 70 người.

Chúng tôi nhận thức rằng việc lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành luôn là một quyết định quan trọng đối với khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng với những thế mạnh đặc thù của một Trung tâm tăng trưởng ổn định và kinh nghiệm chuyên sâu của các chuyên gia tư vấn, HCMICTI xứng đáng với sự tín nhiệm của khách hàng đã chọn chúng tôi làm đối tác.

Trong 10 năm qua, HCMICTI đã không ngừng tăng trưởng cả về quy mô lẫn hiệu quả. Uy tín và vị thế của Trung tâm ngày càng được khẳng định.

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Chung

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Thu Hương

CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Tạ Nhật Thi

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Ngọc Thảo

PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Hữu Hưng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Duy Phát

PHÒNG HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hải Triều

PHÒNG PHẦN MỀM & NỘI DUNG SỐ

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Huyền Trâm

PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Hậu