title

Từ 15/6, người dân TP.HCM được trích lục hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú
Thứ bảy, 16/07/2022, 06:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 6/6, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Công văn 1773/UBND-NCPC về thí điểm khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch TP.HCM. Theo đó, từ ngày 15/6, TP.HCM sẽ thí điểm khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch với bốn loại giấy tờ gồm giấy đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử và đăng ký nhận cha, mẹ, con từ dữ liệu số hóa tại kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Đây là bước quan trọng để Thành phố tiến tới triển khai thực hiện việc cấp bản điện tử Giấy tờ hộ tịch theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; đồng thời là cơ sở để mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân.

Ban Biên Tập

Số lượng lượt xem: 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------