Tầm nhìn - mục tiêu của HCMICTI

Nhiệm vụ trọng tâm của HCMICTI - là triển khai các dự án, hạng mục trọng điểm về CNTT của thành phố do Sở TT-TT TPHCM giao.


HCMICTI - Làm đầu mối triển khai ứng dụng CNTT cho các Sở,Ban,Ngành,Quận,Huyện trên địa bàn thành phố.


HCMICTI - Hổ trợ cho các tỉnh thành triển khai ứng dụng CNTT.


HCMICTI- Luôn là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới trong triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin,chính sách nhân sự mới, hiện đại và tiên tiến .


HCMICTI cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, xây dựng niềm tin và bền vững giữa khách hàng và chuyên viên tư vấn bởi phong cách làm việc tận tụy, chuyên nghiệp và sáng tạo .

Sứ mệnh của HCMICTI

Đối với khách hàng: Lợi ích của khách hàng là trên hết

 

HCMICTI cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh...

Đối với nhân viên: Lợi ích của người lao động được quan tâm

 

HCMICTI luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa

Đối với cộng đồng: đóng góp có hiệu quả và sự phát triển của cộng đồng

 

HCMICTI cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước. Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ khó khăn của cộng đồng

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn quản lý dự án

 

Tư vấn, quản lý các dự án, hạng mục công việc về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí.

Dịch vụ, sản phẩm

 

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông, báo chí.

Hạ tầng mạng

 

Hoạt động quản trị, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông

Tổ chức & nhân sự

 

Tổ chức sự kiện
Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Năng lực của chúng tôi

NĂNG LỰC TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

NĂNG LỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ ĐẤU THẦU

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN