Thông báo

Thông báo KQLCNT: Xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành của thường trực UBND thành phố
Thứ năm, Ngày 28/12/2017, 10:10 SA Lượt xem: 2469 Cỡ chữ Màu chữ image

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: 38223975     Fax: 38223989
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên dự án: Nâng cấp phần mềm adapter liên thông và nâng cấp trục liên thông kết nối ESB của thành phố theo quy chuẩn quy định của Thông tư 10/2016/TT-BTTTT phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành
2. Tên gói thầu: Xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành của thường trực UBND thành phố
3. Số thông báo mời thầu: 228, ngày 30/11/2017
4. Giá gói thầu: 1.686.193.000 đồng
5. Giá trúng thầu: 1.686.000.000 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 197/QĐ-TTCNTTTT ngày 20/12/2017 về phê duyệt KQLCNT do Giám đốc phê duyệt.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng mời thầu Đơn giá dự thầu Thành tiền
(Cột 4x6)
A Xây dựng phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành của thường trực UBND thành phố Phần mềm 1 787.000.000 787.000.000
B Triển khai phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành của thường trực UBND thành phố       899.000.000
1 Triển khai tại Văn phòng UBND thành phố Đơn vị 1 103.604.000 103.604.000
2 Triển khai tại 66 Sở, Ban, Ngành Đơn vị 66 8.574.000 565.884.000
3 Triển khai tại 24 Quận, Huyện Đơn vị 24 9.563.000 229.512.000
Cộng (A+B) 1.686.000.000
Thuế và phí các loại 0
Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT 0
Tổng cộng 1.686.000.000
BBT
Bản in Quay lại
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin