Thông báo

Thông báo KQLCNT: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, Ngày 29/11/2017, 10:00 SA Lượt xem: 1343 Cỡ chữ Màu chữ image

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kính gửi:
Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: (028)3520.2727   Fax: (028)3520.2424
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên hạng mục: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tên gói thầu: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
3. Số thông báo mời thầu: 190 ngày 09/10/2017
4. Giá gói thầu: 2.490.868.249 đồng
5. Giá trúng thầu: 2.449.700.000 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh HPT-PAT
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 168/QĐ-TTCNTTTT ngày 28/11/2017 do Giám đốc phê duyệt.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

I Giai đoạn 1: Khảo sát và xác định hiện trạng
1 Khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT của các sở ban ngành và cơ quan trực thuộc Thành phố.
2 Báo cáo số 1: Báo cáo tổng hợp hiện trạng CNTT tại các Sở ban ngành, Quận huyện trên địa bàn thành phố.
II Giai đoạn 2: Xây dựng mô hình Kiến trúc Tổng thể và các kiến trúc liên quan
3 2a - Xây dựng Mô hình tổng thể Kiến trúc CPĐT hướng tới Chính phủ số cho cả TPHCM
2b - Đề xuất chiến lược ứng dụng CNTT cho TPHCM đến 2025 (tầm nhìn 2030)
4 3a - Xây dựng các Mô hình Kiến trúc CPĐT ở mức cao cho các mảng Nghiệp vụ, Thông tin, Ứng dụng, Công nghệ và An toàn thông tin
3b - Đề xuất mô hình liên kết, tích hợp giữa các sở ban ngành và cơ quan trực thuộc Thành phố
5 Xây dựng dự thảo Kiến trúc CPĐT của TPHCM phiên bản 1.0
6 Báo cáo số 2: Dự thảo Kiến trúc CPĐT của TPHCM phiên bản 1.0
(dự thảo báo cáo chi tiết Kiến trúc Chính Quyền điện tử thành phố Hồ Chính Minh phù hợp với các yêu cầu cơ bản, theo đúng mẫu theo Văn bản 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông; phù hợp với những đặc trưng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, công nghệ thông tin của thành phố)
III Giai đoạn 3: Kế hoạch, lộ trình, công tác giám sát đánh giá, xây dựng các chương trình đào tạo và kế hoạch truyền thông về kết quả gói thầu
7 Kế hoạch và lộ trình triển khai kiến trúc CPĐT của TPHCM
8 Xây dựng mô hình giám quản, đánh giá kiến trúc CPĐT của TPHCM và các hướng dẫn thực hiện
9 Xây dựng các chương trình đào tạo và kế hoạch truyền thông
IV Giai đoạn 4: Hoàn chỉnh Báo cáo Kiến trúc chính điện tử thành phố Hồ Chí Minh
10 Xây dựng dự thảo Báo cáo Kiến trúc CPĐT của TPHCM trên cơ sở tổng hợp các kết quả nêu trên
11 Tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi của các sở ban ngành về dự thảo Báo cáo Kiến trúc CPĐT của TPHCM.
12 Xây dựng Báo cáo chính thức trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý từ Hội thảo (phiên bản 2.0)
13 Báo cáo số 3: Báo cáo Kiến trúc CPĐT của TPHCM phiên bản 2.0
14 Trình Báo cáo lên Lãnh đạo Sở TTTT xem xét, phê duyệt
V Giai đoạn 5: Đào tạo KT CPĐT, Báo cáo Kiến trúc chính điện tử thành phố Hồ Chí Minh
15 Xây dựng Nội dung đào tạo Kiến trúc CPĐT của TPHCM và Kế hoạch truyền thông
16 Trên cơ sở dự thảo Báo cáo, triển khai đào tạo nội dung Kiến trúc CPĐT của TPHCM
17 Báo cáo số 4:
 - Báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo và tập huấn
 - Báo cáo Kiến trúc CPĐT của TPHCM bản cuối cùng
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin