Thông báo

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, Ngày 07/12/2017, 10:00 SA Lượt xem: 1219 Cỡ chữ Màu chữ image

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: (028)3520.2727  Fax: (028)3520.2424
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên hạng mục: Thuê dịch vụ mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
3. Số thông báo mời thầu: 173 ngày 14/09/2017
4. Giá gói thầu: 20.339.557.158 đồng
5. Giá trúng thầu: 20.339.557.155 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1.095 ngày.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 180/QĐ-TTCNTTTT ngày 04/12/2017 do Giám đốc phê duyệt.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

I. Bảng dự toán cước phí chi tiết năm 2017

THÁNG CƯỚC THÁNG VAT CỘNG
THÁNG 1 469,902,240 46,990,224 516,892,464
THÁNG 2 478,449,840 47,844,984 526,294,824
THÁNG 3 544,655,180 54,465,518 599,120,698
THÁNG 4 486,267,840 48,626,784 534,894,624
THÁNG 5 494,914,768 49,491,477 544,406,245
THÁNG 6 496,274,900 49,627,490 545,902,390
THÁNG 7 517,412,900 51,741,290 569,154,190
THÁNG 8 535,124,900 53,512,490 588,637,390
THÁNG 9 535,124,900 53,512,490 588,637,390
THÁNG 10 535,124,900 53,512,490 588,637,390
THÁNG 11 535,124,900 53,512,490 588,637,390
THÁNG 12 535,124,900 53,512,490 588,637,390
CỘNG 6,779,852,385

II. Bảng tổng hợp cước phí thuê dịch vụ mạng đô thị băng rộng đa dịch vụ tại TP.HCM

1. Tổng cước phí thuê dịch vụ năm 2017 6,779,852,385
2. Tổng cước phí thuê dịch vụ năm 2018 6,779,852,385
3. Tổng cước phí thuê dịch vụ năm 2019 6,779,852,385
TỔNG CỘNG 03 NĂM (2017-2019) 20,339,557,155
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin