Thông báo

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
Thứ năm, Ngày 07/12/2017, 10:00 SA Lượt xem: 1387 Cỡ chữ Màu chữ image

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kính gửi:
Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: (028)3520.2727 Fax: (028)3520.2424
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên công việc: Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
3. Số thông báo mời thầu: 199 ngày 20/10/2017
4. Giá gói thầu: 10.855.833.450 đồng
5. Giá trúng thầu: 10.820.947.060 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1.095 ngày.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 179/QĐ-TTCNTTTT ngày 04/12/2017 do Giám đốc phê duyệt.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:
Thuê dịch vụ năm 2017:

STT Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê (Tháng) Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
I Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityweb) năm 2017
1 Dịch vụ máy chủ ảo Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 3.025.014.500 3.025.014.500
2 Dịch vụ giám sát và quản trị Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 71.032.600 71.032.600
3 Cung cấp hệ điều hành trên máy chủ ảo (có bản quyền) và dịch vụ tối ưu (harden) hệ thống Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 139.185.500 139.185.500
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 3.235.232.600
Thuế GTGT 10%: 323.523.260
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 3.558.755.860

Thuê dịch vụ năm 2018:

STT Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê (Tháng) Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
I Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityweb) năm 2018
1 Dịch vụ máy chủ ảo Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 3.082.872.000 3.082.872.000
2 Dịch vụ giám sát và quản trị Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 73.704.000 73.704.000
3 Cung cấp hệ điều hành trên máy chủ ảo (có bản quyền) và dịch vụ tối ưu (harden) hệ thống Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 144.420.000 144.420.000
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 3.300.996.000
Thuế GTGT 10%: 330.099.600
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 3.631.095.600

Thuê dịch vụ năm 2019:

STT Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê (Tháng) Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
I Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityweb) năm 2019
1 Dịch vụ máy chủ ảo Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 3.082.872.000 3.082.872.000
2 Dịch vụ giám sát và quản trị Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 73.704.000 73.704.000
3 Cung cấp hệ điều hành trên máy chủ ảo (có bản quyền) và dịch vụ tối ưu (harden) hệ thống Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 144.420.000 144.420.000
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 3.300.996.000
Thuế GTGT 10%: 330.099.600
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 3.631.095.600
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin