Thông báo

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2017, 2018, 2019
Thứ năm, Ngày 07/12/2017, 10:00 SA Lượt xem: 2190 Cỡ chữ Màu chữ image

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: (028)3520.2727 Fax: (028)3520.2424
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên công việc: Thuê dịch vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) triển khai các ứng dụng dùng chung
2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2017, 2018, 2019
3. Số thông báo mời thầu: 200 ngày 23/10/2017
4. Giá gói thầu: 73.701.404.550 đồng
5. Giá trúng thầu: 73.577.062.749 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1.095 ngày.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 178/QĐ-TTCNTTTT ngày 04/12/2017 do Giám đốc phê duyệt.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:
Thuê dịch vụ năm 2017:

STT Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê (Tháng) Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
I Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu (Datacenter) triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2017
1 Thuê dịch vụ hạ tầng phục vụ triển khai phần mềm lõi tại Uỷ ban nhân dân Thành phố. Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.027.800.000 1.027.800.000
2 Thuê hạ tầng vận hành trung tâm phân tích chuyên ngành thuế. Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 453.240.000 453.240.000
3 Thuê dịch vụ đám mây dành riêng (private cloud) triển khai các ứng dụng dùng chung tại các sở/ban/ngành, quận/huyện Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 18.762.042.621 18.762.042.621
4 Thuê dịch vụ giám sát và quản trị hệ thống máy chủ ảo Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 761.463.000 761.463.000
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 21.004.545.621
Thuế GTGT 10%: 2.100.454.562
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 23.105.000.183

Thuê dịch vụ năm 2018:

STT Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê (Tháng) Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
I Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu (Datacenter) triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2018
1 Thuê dịch vụ hạ tầng phục vụ triển khai phần mềm lõi tại Uỷ ban nhân dân Thành phố. Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.027.800.000 1.027.800.000
2 Thuê hạ tầng vận hành trung tâm phân tích chuyên ngành thuế. Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 453.240.000 453.240.000
3 Thuê dịch vụ đám mây dành riêng (private cloud) triển khai các ứng dụng dùng chung tại các sở/ban/ngành, quận/huyện Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 20.604.078.621 20.604.078.621
4 Thuê dịch vụ giám sát và quản trị hệ thống máy chủ ảo Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 856.728.000 856.728.000
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 22.941.846.621
Thuế GTGT 10%: 2.294.184.662
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 25.236.031.283

Thuê dịch vụ năm 2019:

STT Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Thời gian thuê (Tháng) Đơn giá(VNĐ) Thành tiền(VNĐ)
I Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu (Datacenter) triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2019
1 Thuê dịch vụ hạ tầng phục vụ triển khai phần mềm lõi tại Uỷ ban nhân dân Thành phố. Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 1.027.800.000 1.027.800.000
2 Thuê hạ tầng vận hành trung tâm phân tích chuyên ngành thuế. Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 453.240.000 453.240.000
3 Thuê dịch vụ đám mây dành riêng (private cloud) triển khai các ứng dụng dùng chung tại các sở/ban/ngành, quận/huyện Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 20.604.078.621 20.604.078.621
4 Thuê dịch vụ giám sát và quản trị hệ thống máy chủ ảo Dịch vụ Trên hạ tầng trung tâm dữ liệu của QTSC 12 856.728.000 856.728.000
Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT: 22.941.846.621
Thuế GTGT 10%: 2.294.184.662
Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT: 25.236.031.283
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin