Thông báo

Thông báo KQLCNT: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm ISO điện tử quản lý hồ sơ đất đai
Thứ ba, Ngày 19/12/2017, 10:00 SA Lượt xem: 2374 Cỡ chữ Màu chữ image

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kính gửi:
Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại/fax/email: 38223975   Fax: 38223989
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
1. Tên dự án: Triển khai HTTT liên thông kết nối lĩnh vực đất đai, xây dựng
2. Tên gói thầu: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm ISO điện tử quản lý hồ sơ đất đai
3. Số thông báo mời thầu: 226
4. Giá gói thầu: 2.779.452.000 đồng
5. Giá trúng thầu: 2.779.400.000 đồng
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phần mềm Sài Gòn Mới
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 195/QĐ-TTCNTTTT ngày 18/12/2017 do Giám đốc phê duyệt.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng mời thầu Đơn giá dự thầu Thành tiền(Cột 4x6)
1 Cài đặt hệ thống Lần 1 11.800.000 11.800.000
2 Khởi tạo cơ sở dữ liệu hệ thống       693.400.000
2.1 Sở Tài nguyên và Môi trường Đơn vị 1 29.000.000 29.000.000
2.2 Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Đơn vị 1 38.000.000 38.000.000
2.3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận, Huyện Đơn vị 24 18.000.000 432.000.000
2.4 Tổ Một cửa 24 Quận, Huyện Đơn vị 24 8.100.000 194.400.000
3 Hiệu chỉnh phần mềm ISO điện tử quản lý hồ sơ đất đai       348.299.000
3.1 Hiệu chỉnh phần mềm phù hợp đặc thù của đơn vị Lần 1 207.792.000 207.792.000
3.2 Hiệu chỉnh liên thông với các phần mềm chuyên ngành Lần 1 140.507.000 140.507.000
4 Tích hợp số liệu ISO Điện tử lên cổng DVC trực tuyến Thành phố       242.809.000
4.1 Kiểm tra và chuẩn hóa danh sách các thủ tục sẽ đồng bộ lên DVC trực tuyến Thành phố Lần 1 29.025.000 29.025.000
4.2 Cấu hình kết nối và đồng bộ dữ liệu đến cổng DVC trực tuyến Thành phố       242.809.000
4.2.1 Sở Tài nguyên và Môi trường Đơn vị 1 13.193.000 13.193.000
4.2.2 Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Đơn vị 1 16.271.000 16.271.000
4.2.3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận, Huyện Đơn vị 24 7.680.000 184.320.000
5 Hỗ trợ vận hành       1.443.192.000
5.1 Sở Tài nguyên và Môi trường Đơn vị 1 37.900.000 37.900.000
5.2 Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Đơn vị 1 121.292.000 121.292.000
5.3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 24 Quận, Huyện Đơn vị 24 38.000.000 912.000.000
5.4 Tổ Một cửa 24 Quận, Huyện Đơn vị 24 15.500.000 372.000.000
6 Hướng dẫn sử dụng tập trung Lớp 7 5.700.000 39.900.000
Tổng cộng (1+2+3+4+5+6) 2.779.400.000
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin