Thông báo

Thông báo KHLCNT: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố.
Thứ tư, Ngày 25/10/2017, 10:00 SA Lượt xem: 1443 Cỡ chữ Màu chữ image

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU


A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
2. Tên công việc: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 245/QĐ-STTTT ngày 20/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.
4. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
5. Tổng mức đầu tư: 109.445.846.634 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi sáu ngàn, sáu trăm ba mươi bốn đồng)
B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT 85.875.710 đồng Ngân sách sự nghiệp thành phố Tự thực hiện Quý IV/2017 Hợp đồng trọn gói 90 ngày.
Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố năm 2017, 2018, 2019 103.722.106.820 đồng Ngân sách sự nghiệp thành phố Đấu thầu rộng rãi (trong nước), một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý IV/2017. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 1.095 ngày
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin