Thông báo

Thông báo KHLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb).
Thứ hai, Ngày 02/10/2017, 10:00 SA Lượt xem: 1349 Cỡ chữ Màu chữ image

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
2. Tên công việc: Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb).
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 215/QĐ-STTTT ngày 29/09/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.
4. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
5. Tổng mức đầu tư: 11.495.385.970 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn, chín trăm bảy mươi đồng)
B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT 22.329.213 đồng Ngân sách sự nghiệp thành phố Tự thực hiện Quý IV/2017 Hợp đồng trọn gói 90 ngày.
Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb) 10.855.833.450 đồng Ngân sách sự nghiệp thành phố Đấu thầu rộng rãi (trong nước), một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý IV/2017. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 1.095 ngày
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin