Thông báo

Thông báo KHLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) triển khai các ứng dụng dùng chung.
Thứ sáu, Ngày 20/10/2017, 10:00 SA Lượt xem: 1189 Cỡ chữ Màu chữ image

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
2. Tên công việc: Thuê dịch vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) triển khai các ứng dụng dùng chung.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 239/QĐ-STTTT ngày 17/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.
4. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
5. Tổng mức đầu tư: 75.144.314.236 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm mười bốn ngàn, hai trăm ba mươi sáu đồng)
B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT 77.916.334 đồng Ngân sách sự nghiệp thành phố Tự thực hiện Quý IV/2017 Hợp đồng trọn gói 90 ngày.
Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2017, 2018, 2019 73.701.404.550 đồng Ngân sách sự nghiệp thành phố Đấu thầu rộng rãi (trong nước), một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý IV/2017. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 1.095 ngày
BBT
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin