Tầm nhìn - Mục tiêu của HCMICTI

Nhiệm vụ trọng tâm của HCMICTI - là triển khai các dự án, hạng mục trọng điểm về CNTT của thành phố do Sở TT-TT TPHCM giao.

  • HCMICTI - Làm đầu mối triển khai ứng dụng CNTT cho các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện trên địa bàn thành phố.
  • HCMICTI - Hổ trợ cho các tỉnh thành triển khai ứng dụng CNTT.
  • HCMICTI- Luôn là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới trong triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin,chính sách nhân sự mới, hiện đại và tiên tiến.
  • HCMICTI cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, xây dựng niềm tin và bền vững giữa khách hàng và chuyên viên tư vấn bởi phong cách làm việc tận tụy, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Sứ mệnh của HCMICTI

 

Đối với Ngành
Thông tin và Truyền thông

Kế thừa và phát huy
truyền thống

Đối với
Chuyển đổi số TP.HCM

Sứ mệnh tiên phong,
phụng sự

Đối với
khách hàng

Phục vụ tận tâm, cùng nhau
phát triển

Đối với
người lao động

Môi trường chuyên nghiệp,
đảm bảo lợi ích

Đối với
cộng đồng

Đóng góp tích cực, hiệu quả
và có trách nhiệm

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn, quản lý các dự án, hạng mục công việc về các lĩnh vực công nghệ thông tin.

Dịch vụ, sản phẩm

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

Hạ tầng mạng

Hoạt động quản trị, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông

Tổ chức & nhân sự

Tổ chức sự kiện Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Năng lực của chúng tôi

Năng lực tư vấn lập dự án & quản lý dự án

Năng lực tư vấn giám sát & đấu thầu

Kinh nghiệm thực hiện các dự án đã thực hiện

Xem thêm